Επικοινωνία

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε:

Αγ. Νικολάου & Σερίφου 2
Ίλιον, 131 23
Τηλ. 210 50.59.350
Fax. 210 50.59.430
Δαβάκη 57
Ίλιον, 131 23
Τηλ. 210 50.25.705
Ιερέως Δούση 47
Μαρούσι 151 26
Τηλ. 210 80.22.435
   
e-mail: info@lexinet.gr
  aca@lexinet.gr
 
     
Copyright © 2006 LEXINET
Ποιοι είμαστε | Φιλοσοφία | Καθηγητές | Εκπαιδευτήρια | Κοιν. Έργο | Προγράμ. Αγγλικών
Βιωματικά Εργαστήρια | Εξειδικευμένα Αγγλικά | Μεθοδολογία | Franchise | Επικοινωνία