Ερωτηματολόγιο Υποψήφιου Συνεργάτη

(Σας παρακαλούμε απαντήστε με ειλικρίνεια)

Στοιχεία Υποψήφιου Συνεργάτη

Επώνυμο:
Όνομα:
Όνομα Πατρός:
Διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Κινητό:
Email:
Ηλικία:
Πτυχίο/ Δίπλωμα:
Σχολή/ Φορέας:
Έτος:
Οικογενειακή
Κατάσταση:
Aγαμος Έγγαμος Τέκνα
1. Είσθε εκπαιδευτικός;
Nαι Όχι
  Ειδικότητα :
2. Σας παρακαλούμε καταγράψτε τη προϋπηρεσία.
Φορέας Απασχόλησης
(Ονομασία, Δ/νση, Τηλ)
Επίπεδα
Διδασκαλίας
Διάρκεια
Απασχόλησης
   Μπορείτε να προσκομίσετε συστάσεις από προηγούμενους εργοδότες;
 
Nαι Όχι
3. Έχετε προηγούμενη εμπειρία από επιχειρήσεις; (Αν ναι αναφέρατε.)
 
4. Για ποιους λόγους θέλετε να ξεκινήσετε δική σας επιχείρηση;
 
5. Για ποιους λόγους θα επενδύατε σε ένα Franchise;
 
6. Τι σας ικανοποιεί από την ξενόγλωσση εκπαίδευση σήμερα;
 
7. Δηλώστε κατά προτεραιότητα τις περιοχές όπου θα θέλατε να αναπτύξετε Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Σχολή Πληροφορικής.
 
1.
2.
3.
8. Συμπληρώστε την επενδυτική κλίμακα που σας ταιριάζει:
 
1. Επένδυση έως 30,000 €
2. Επένδυση από 30,001 έως 60,000 €
3. Επένδυση από 60,001 έως 100,000 €
4. Επένδυση άνω των 100,000 €
9. Πώς σκέφτεστε να χρηματοδοτήσετε την επένδυση;
 
Σύνθεση Επενδυτική Κεφαλαίο Ποσά %
Α) Ιδία Κεφάλαιο
Β) Δανεισμό
ΣΥΝΟΛΟ  
 

Υ.Γ.  Σας παρακαλούμε λάβετε υπ' όψιν ότι θα ζητηθεί τεκμηρίωση των παραπάνω σε περίπτωση επιλογής σας ως franchisee.

 
   
     
 
     
     
Copyright © 2006 LEXINET
Ποιοι είμαστε | Φιλοσοφία | Καθηγητές | Εκπαιδευτήρια | Κοιν. Έργο | Προγράμ. Αγγλικών
Βιωματικά Εργαστήρια | Εξειδικευμένα Αγγλικά | Μεθοδολογία | Franchise | Επικοινωνία