Συγχαρητήρια στους Επιτυχόντες Δεκεμβρίου 2009: ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ ΠΟΠΗ (ECPE) - ΜΥΡΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ(ECPE)- ΚΑΤΙΝΑΣ ΜΑΝΩΛΗΣ(ECPE)- ΠΟΡΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (FCE&ECCE)- ΤΟΝΟΣΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(ECCE) - ΤΗΓΑΝΗ ΜΑΡΙΝΑ(ECCE) - ΣΤΕΛΛΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ(DELF B2)  
 

Η Φιλοσοφία μας

 • Αυστηρώς ολιγομελή τμήματα.
 • Εξατομικευμένη παρακολούθηση της προόδου του κάθε σπουδαστή.
 • Υποστηρικτικά μαθήματα σε αδύναμους μαθητές.
 • Συνεχής ενημέρωση και συνεργασία με γονείς. Σεμινάρια γνωριμίας με το παιδαγωγικό μας σύστημα.
 • Αυστηρή επιλογή καθηγητών, Ελλήνων και ξένων, με εκτεταμένη εμπειρία.
 • Διαρκή επιμόρφωση εκπαιδευτών & στελεχών.
 • Καθοδήγηση του διδακτικού προσωπικού για τη διασφάλιση της παιδαγωγικής μεθοδολογίας από τους υπεύθυνους σπουδών.
 • Καινοτομικές μέθοδοι διδασκαλίας.
 • Χρήση τεχνολογικών μέσων (Η/Υ, Video) για αποτελεσματικότερη εκμάθηση.
 • Σχεδιασμός και υλοποίηση ειδικών μαθημάτων multimedia (hi-tech lessons).
 • Συνδυαστικά μαθήματα για την ταυτόχρονη εκμάθηση Αγγλικών - Γαλλικών (Combi - FrEnglish).
 • Υποστηρικτικές δράσεις για γονείς (σεμινάρια, βιβλιοθήκη άρθρων, κ.τ.λ.).
 • Ανοικτή γραμμή επικοινωνίας με γονείς / μαθητές.
 • Δανειστική βιβλιοθήκη με σύστημα κινήτρων για τους μαθητές.
 
     
Copyright © 2006 LEXINET
Ποιοι είμαστε | Φιλοσοφία | Καθηγητές | Εκπαιδευτήρια | Κοιν. Έργο | Προγράμ. Αγγλικών
Βιωματικά Εργαστήρια | Εξειδικευμένα Αγγλικά | Μεθοδολογία | Franchise | Επικοινωνία